Adresár rozhodcov KM 2016/2017

Baranová Eva Mukačevská 2
080 01 Prešov
evabaranova13(at)gmail.com
: 0908 356 533
Cibere Valér, Ing. Ružová 7
071 01 Michalovce
cibere(at)firend.eu
: 0905 438 105
Daňo Jozef Inžinierska 10
040 11 Košice
jozefdano05(at)gmail.com
: 0905 795 158
Dzurja Lukáš Nábrežná 6
080 01 Prešov
ldzurja(at)azet.sk
: 0915 524 459
Gedeon Jozef, Bc. Komenského 1383/95
075 01 Trebišov
gedeonj(at)trenet.sk
: 0905 289 834
Harman Marián Fr. Kráľa 48
071 01 Michalovce
marian.harman(at)yazaki-europe.com
: 0905 415 122
Harman Milan Jiliemnického 46
071 01 Michalovce
milanharman(at)zoznam.sk
: 0908 447 450
: 0918 652 130
Miňo Miroslav, Mgr. M. Čulena 23
080 01 Prešov
miromino(at)centrum.sk
: 0948 525 254
Nagy Lukáš Októbrová 48
080 01 Prešov
nadik16(at)mail.com
: 0904 397 317
Palovčák Tomáš, Mgr. J. Murgaša 55
071 01 Michalovce
t.palovcak(at)centrum.sk
: 0907 5455 0610
Priščáková Radomíra Mukačevská 33
080 01 Prešov
dada3682(at)azet.sk
: 0915 280 035
Richvalský Peter, Ing. Štefánikova 32
071 01 Michalovce
richvals(at)hotmail.com
: 0908 950 608
Sabol Ondrej, Ing. Milosrdenstva 17
040 01 Košice
osabol(at)gmail.com
: 0917 704 510
Soláriková Mariana, Ing. Dénešova 69
040 23 Košice
mariana.solarikova(at)centrum.sk
: 0905 774 873
Šarišská Laura Mukačevská 7
080 01 Prešov
llaarraa1(at)gmail.com
: 0907 073 479
Šimko Radoslav Kpt. Nálepku 479/22
078 01 Sečovce
radosimko1(at)gmail.com
: 0918 652 130
Štefan Anton Partizánska 61
071 01 Michalovce
tonostefan(at)gmail.com
: 0905 724 783
Štefanová Antónia Partizánska 61
071 01 Michalovce
tonostefan(at)gmail.com
: 0907 962 6543
Vydra Ivan, Mgr. Nešporova 4
040 11 Košice
ivanvydra(at)centrum.sk
: 055/642 2431
: 055/789 4253
Žec Marcel Ďumbierska 20
080 01 Prešov
marcel.zec(at)gmail.com
: 0904 220 186