Adresár organizačných pracovníkov 2016/2017

HK SLOVAN Levoča Ing. Závacký Martin
054 01 Levoča
hadzanalevoca16(at)gmail.com
: 0915 876 529
MHK Junior
Michalovce
Mgr. Martin Bumbera
Športová 31
071 01 Michalovce
martin.bumbera(at)gmail.com
: 0908 143 838
IUVENTA Michalovce Peter Béreš
Špitálska 1
071 01 Michalovce
beres(at)iuventa-zhk.sk
pberes12(at)gmail.com
: 056/644 12 05
:0911 781 213
MŠK Vranov nad Topľou Jaroslav Bella
Dubník 1553/50
093 01 Vranov nad Topľou
hadzanavranov(at)zoznam.sk
: 0915 864 720
TATRAN Prešov Mgr. Milan Lozák
Hollého 3
080 01 Prešov
lozak.milan(at)gmail.sk
: 0905 412 704
HK Slavoj Trebišov Mgr. Lucia Majovská
Rastislavova 210/38
075 01 Trebišov
lucia.hulova(at)gmail.com
: 0905 560 855
ŠŠK Drábova Košice Mgr. Miroslav Fotul
Vojenská 3
040 01 Košice
handballkosice(at)gmail.com
: 0905 302 470
Hádzanársky školský klub
pri ŠG Košice
Ing. Dušan Timko
Wuppertálska 29
040 23 Košice
timkod(at)netkosice.sk
: 0905 460 052
ŠŠK Bernolákova 16
Košice
Ľubica Girdasovová
Poludníková 5
040 12 Košice
alexander.girdasov(at)gmail.com
girdasovova(at)gmail.com
: 0918 3901 446
: 0907 941 162
: 055/394 62 72
ŠŠK pri SLŠ Prešov Lupkovičová Kamila
Švábska 66
080 05 Prešov
lupkovic(at)centrum.sk
: 0915 871 606
Ing. Goboňa
Sibírska 4
080 01 Prešov
sskpresov(at)gmail.com
: 0915 999 422
MHC Bardejov Mgr. Helena Kroková
Tačevská 10
085 01 Bardejov
helastep(at)post.sk
: 0949 515 387
HANDBALL CLUB
Bardejov
Ing. Jana Kandelová
Tačevská 7
085 01 Bardejov
kandelova(at)atlas.sk
: 0948 493 966
HK 013 Revúca Ing. Lormannová Ivana
Daxnerova 1183/5
050 01 Revúca
hk013revuca(at)gmail.com
: 0915 832 980

Miloš Šubák subakmilos(at)gmail.com : 0905 420 221
Ľubica Girdasovová girdasova(at)gmail.com : 0907 941 162
Jozef Gedeon gedeonj(at)trenet.sk : 0905 289 834
Alexander Girdasov alexander.girdasov(at)gmail.com : 018 390 446